Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Rynek 16
06-100 Pułtusk

NIP: 5680000609
REGON: 00103272300000

Telefon: 23 692 50 41
Fax: 23 692 26 02